Kami prihatin tentang diri anda. Anda layak untuk dilindungi dengan pelan insurans terbaik!

Semua pelanggan Pascabayar dan Prabayar U Mobile yang berumur di antara 18 – 70 tahun berwarganegara Malaysia atau penduduk tetap di Malaysia layak mendaftar.

Apakah yang ditawarkan oleh GoInsure 3


Manfaat Kematian Akibat Kemalangan: RM 10,000
Manfaat Hilang Upaya Akibat Kemalangan RM 10,000
Manfaat Perbelanjaan Perubatan Akibat Kemalangan: RM 500/tahun
Manfaat Perbelanjaan Berkabung Akibat kemalangan : RM 2,500
Amaun Premium :
RM3/bulan (termasuk SST)

Oleh kerana produk mungkin berbeza dengan yang lain, sila baca terlebih dahulu terma, syarat dan pengecualian polisi ini dengan teliti sebelum mendaftar.BORANG PENDAFTARAN


* Semua bahagian wajib diisi


Polisi ini ditaja jamin oleh Chubb Insurance Malaysia Berhad. Ia dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. U Mobile Services Sdn Bhd adalah ejen yang berdaftar dengan Chubb dan U Mobile Sdn Bhd sebagai Pemegang Polisi utama bagi GoInsure 3.​ Butiran yang dipaparkan di sini adalah tidak lengkap dan untuk maklumat lanjut, sila baca Lembaran Pendedahan Produk dan Keterangan Polisi.

Butiran Polisi   |   Soalan Lazim