Kami prihatin tentang diri anda. Anda layak untuk dilindungi dengan pelan insurans!

Semua pelanggan Pascabayar dan Prabayar U Mobile yang berumur di antara 18 – 70 tahun berwarganegara Malaysia atau penduduk tetap di Malaysia layak mendaftar.

Apakah yang ditawarkan oleh GoInsure 3


Manfaat Kematian Akibat Kemalangan: RM 10,000
Manfaat Hilang Upaya Akibat Kemalangan RM 10,000
Manfaat Perbelanjaan Perubatan Akibat Kemalangan: RM 500/tahun
Manfaat Perbelanjaan Berkabung
Akibat kemalangan :
RM 2,500
Monthly Premium :
RM3/bulan (termasuk SST)
Manfaat Perbelanjaan Berkabung
untuk Covid-19*:
RM 2,500

*Sah untuk bulan pertama semasa pendaftaran dan tertakluk pada terma dan syarat DI SINI.
Pendaftaran komplementari untuk pelanggan iPhone SE bersama Pascabayar Unlimited HERO P139 adalah tertakluk pada terma dan syarat DI SINI.

Oleh kerana produk mungkin berbeza dengan yang lain, sila baca terlebih dahulu terma, syarat dan pengecualian polisi ini dengan teliti sebelum pendaftaran.BORANG PENDAFTARAN


* Semua bahagian wajib diisi


Polisi ini ditaja jamin oleh Chubb Insurance Malaysia Berhad. Ia dilesenkan di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan dikawal selia oleh Bank Negara Malaysia. U Mobile Services Sdn Bhd adalah ejen yang berdaftar dengan Chubb dan U Mobile Sdn Bhd sebagai Pemegang Polisi utama bagi GoInsure 3.​ Butiran yang dipaparkan di sini adalah tidak lengkap dan untuk maklumat lanjut, sila baca Lembaran Pendedahan Produk dan Keterangan Polisi.

Butiran Polisi   |   Soalan Lazim